Srozumitelně Vám předám to nejlepší ze svojí 15ti leté praxe. Můžete se těšit na praktické ukázky od zkušeného SEO konzultanta. Proškolím jednotlivé zájemce i celé skupiny ve Vaší firmě.