ON-PAGE SEO


SEO POD KONTROLOU


Mezi On-Page faktory patří vše, co je obsaženo na daném webu, tj. URL, obsah, struktura a kód webu. Pokud web nemá dobře vyladěné On Page faktory, tak v některých případech ztrácí optimalizace Off Page faktorů větší význam.

Výběr klíčových slov

Správný výběr klíčových slov je velmi důležitý. Je dobré vybrat slova, která jsou často hledaná, mají nízkou konkurenci a mají vysoký konverzní poměr. Tyto vlastnosti si ale často protiřečí, a tak se musíme spokojit s kompromisem. Často je lepší vybrat méně hledaná slova, která mají nižší konkurenci ve výsledcích vyhledávání, protože optimalizace na taková slova je mnohem jednodušší, než optimalizace na vysoce konkurenční klíčová slova. Pro návrh klíčových slov můžeme použít různé pomocné nástroje.

Metadata

Meta description by měl obsahovat krátký popis obsahu na dané stránce, na každé stránce by měl být jedinečný. Může se zobrazit v SERP místo textu, který se nachází poblíž hledaných slov.

Titulek stránky

Titulek je velmi důležitá část stránky. Z on-page faktorů (faktory, které se nacházejí na oné stránce, tedy vlastně vše kromě zpětných odkazů) je titulek nejdůležitější, vyhledávače na něj hodně dají. Je to krátký popisek stránky, který se zobrazuje (většinou) úplně nahoře v okně vedle názvu prohlížeče.

  • Titulek by měl být specifickou frází s klíčovými slovy pro danou stránku.
  • V titulku by měly být jen ta klíčová slova, která se nachází i v těle (tagu body) stránky.
  • Titulek by měl být dlouhý 6, maximálně 12 slov (kolem 60 znaků).
  • Není dobře, pokud se v titulku slova opakují, pokud je racionálně použito tak maximálně dvakrát, ale vícekrát určitě ne!
  • Titulek by měl být spíše větou, rozhodně ne pouze výčtem klíčových slov.
  • Nepoužívejte titulky jako „Úvodní stránka“, „Index“ atp.
  • Zkuste se vyhnout slovům nejlepší, nejlevnější atp.
  • Snažte se mít hustotu klíčových slov v titulku kolem 25-30 %
  • Nepoužívejte čárky nebo uvozovky!
  • Neměntě titulky často!

Hustota klíčových slov

Klíčová slova by se měla vyskytovat v textu stránky v míře větší než žádné a menší než nadměrné. Výskyt klíčových slov v textu by měl být přirozený a neměl by být na úkor dobré čitelnosti textu. Optimální hustota výskytu těchto slov v textu stránky není přesně stanovena. Doporučuji řídit se rozumným odhadem, několikrát klíčové slovo či frázi v textu hezky použít a nepřehánět to. Nadměrný výskyt klíčových slov v textu stránky může mít totiž negativní dopad na výsledky v SERP.

Odkazování uvnitř webu

Správné prolinkování webu umožňuje robotům projít webem až do nejnižších úrovní. Je důležité mít přehlednou navigaci webu. Není vhodné používat odkazy typu „zde“ apod., protože cílová stránka má ve vyhledávači plusové body na frázi obsaženou v anchor textu odkazu.

URL

Klíčové slovo v URL má na Seznamu určitou váhu, v Google nejspíše žádnou váhu nemá. Pokud se slova v URL shodují s hledanou frází, tak jsou v SERP zvýrazněna tučně a zvyšují tak míru prokliku. Klíčové slovo obsažené přímo v názvu domény má vyšší váhu než klíčové slovo v URL, které se nachází za doménovým jménem. Jednotlivá slova se v URL oddělují pomocí pomlčky.

Vyhledávače mají raději statické URL, snadněji je indexují, zaindexují jich více a rychleji. Pokud je web tvořen dynamicky, je dobré převést dynamické URL na statické pomocí techniky mod_rewrite pro webserver Apache nebo ISAPI rewrite pro Windows IIS. Statické URL se také lépe pamatují, lépe se diktují do telefonu nebo píšou na papír (např. URL adresy v tištěných médiích).

robots.txt

Soubor robots.txt je umístěn v kořenovém adresáři webu, jeho název musí být napsán malými písmeny. Informuje roboty, co mohou indexovat a co mají zakázáno. Lze zakázat indexování určitých adresářů třeba jen vybraným robotům.