WEBOVÁ ANALYTIKA


Jediným požadavkem je implementace správného měřícího kódu e-shopu.

Bez informací střílíte naslepo


Pro měření výkonnosti webových stránek i e-shopu je jednoznačně nejpoužívanějším nástrojem Google Analytics, který je zdarma a poskytuje velké množství informací. Jeho nespornou výhodou je zobrazení všech možných statistik v jedné webové platformě. Pro jeho používání nejsou žádná omezení.

Google Analytics nabízí množství funkcí od analýzy obsahu webu, přes analýzu interakce se sociálními sítěmi, mobilní analýzu, analýzu konverzí až po nalýzu inzerce. Analýzou obsahu můžeme zjistit návštěvnost jednotlivých stránek, dobu strávenou na těchto stránkách a na jejich základě upravovat a vylepšovat jednotlivé webové stránky podle jejich výkonu. Analýza interakce se sociálními sítěmi zase dává přehled o tom, které sociální sítě přivádějí návštěvníky, kteří splní předem stanovené cíle webu, nebo kde a jaký obsah webu se sdílí. Mobilní analýza umožňuje měřit chování uživatelů s aplikacemi na mobilní telefony a měřit výsledky reklamy zaměřené na mobilní zařízení. Analýzou konverzí se dá po předběžném nastavení cílů webu odhalit, jak se zákazníci k cíli dostali, a které kanály jsou pro dosažení cílů nejvýkonnější. Výkon všech druhů reklam a jejich vliv na míru konverze a návratnost investic můžeme sledovat pomocí analýzy inzerce, která například umožňuje propojit Google Analytics účet s Google AdWords účtem a sledovat náklady a výnosy placené reklamy.