COPYWRITING


Kvalitní a hodnotný obsah je základním předpokladem pro úspěch vašich stránek nejen ve vyhledávačích!

Optimalizace obsahu stránek | copywriting


Jak jsme zmiňoval již mnohokrát, kvalitní a hodnotný obsah je základním předpokladem pro úspěch vašich stránek nejen ve vyhledávačích, ale především u vašich návštěvníků. Jedna strana mince je napsat poutavý a obsahově hodnotný článek, druhá je napsat ho tak, aby zároveň dostal vaše stránky o několik pozic výše ve výsledcích vyhledávání.

Psaní článků zaostřených na dobré umístění ve vyhledávačích, tzv. SEO copywriting, je fenoménem posledního desetiletí a je velmi důležitou součástí optimalizačního procesu. Optimalizace obsahu, který je nejúčinnějším nástrojem SEO, představuje nejpracnější část celého procesu. Tvorba poutavých článků je sice základ úspěchu u čtenářů, ale pro úspěch a dosažení marketingových cílů ve vyhledávačích je nutná jejich úprava pro účely SEO .

Články nejsou pouze jednoduchý psaný text, který má seznámit čtenáře s novými informacemi. Je to dokument, který obsahuje nadpisy, odrážky, text zvýrazněn tučným písmem nebo kurzívou a obsahuje linky na vnitřní nebo externí stránky. Toto vše slouží nejen k tomu, aby čtenáři ( a vyhledávače ) našli obsah, o který mají zájem a vyvodily z něj správné závěry, ale zejména aby dospěli k žádoucím rozhodnutím.

Analýza klíčových slov je krok číslo jedna


Předtím, než se pustíme do samotné optimalizace obsahu, je nezbytné provést analýzu již existujícího obsahu s přihlédnutím na podstatná klíčová slova a fráze, které je vhodné v novém článku podpořit. Pochopením toho, při kterých klíčových slovech a frázích jsou vaše stránky na pozicích, které je žádoucí podpořit, získáme východisko pro stanovení témata, na kterou se při tvorbě nového obsahu třeba zaměřit.

Co se v textech optimalizuje

Kromě toho, že je třeba dodržet zásady tvorby hodnotného článku, v rámci jeho optimalizace pro vyhledávače se zaměřujeme zejména na tyto elementy:

Korektní struktura a formátování


Titulky a meta – značky


Alternativní texty obrázků


Použití a umístění klíčových slov a frází


Použití vnitřních a externích odkazů


Vhodné publikování v rámci struktury webového sídla


Bez hodnotného obsahu není co optimalizovat

Optimalizaci obsahu jako takovou lze provést pouze tehdy, pokud máme k dispozici kvalitní a hodnotný článek, který byl vytvořen podle zásad tvorby hodnotného obsahu. Existuje mnoho technik a zásad, jak psát poutavý článek, který bude představovat pro čtenáře přidanou hodnotu, a zároveň mu poskytne informace, které hledá nebo o které má zájem.

Proces optimalizace pro vyhledávače však nekončí úpravou a kontrolou stávajícího obsahu. Pro celkový úspěch a udržení, nebo raději zlepšení pozic ve výsledcích vyhledávání při tématech, kterými se vaše stránky zabývají, je třeba pokračovat v tvorbě nových článků a úpravách těch stávajících.