E-MAIL MARKETING


Nástroj pro udržování komunikace s klientem a podporu prodeje.

E-mail v marketingu je hodnota


Mnozí obchodníci a majitelé stránek podceňují roli udržování stálé komunikace se svými bývalými, stávajícími i potenciálními zákazníky. Právě e-mail marketing je jeden z nejlepších nástrojů, který umožňuje jednoduše udržovat kontakt s lidmi, kteří projevili zájem o to, co nabízíte.

Psaní e-mailů je nejčastější činnost, kterou každý z nás provádí každý den při práci s počítačem. Denně přečteme a odešleme kvantum zpráv a bez toho, abychom si jako první věc zkontrolovali schránku s došlými zprávami nezačíná den snad nikdo z nás. E-maily jsou tedy něco, s čím máme dočinění den co den.

E-mail jako komunikační a obchodní nástroj


Jak ukazují aktuální výsledky průzkumů, e-mail patří mezi nejefektivnější marketingové a komunikační kanály. Mezi jeho hlavní výhody patří:

  • Příjem je vyžádán samotným příjemcem
  • Rychlá proveditelnost kampaně
  • Možnost personalizace kampaně
  • Vysoká návratnost investice
  • Nízké náklady na přípravu a odeslání kampaně
  • Aktivní komunikace s příjemci
  • Další šíření samotnými příjemci
  • Interaktivita použitím automatických odpovědí a jejich spouštěcích mechanismů
  • Měřitelnost a statistické vyhodnocení efektivity kampaně

Výhod je samozřejmě více, ale toto je výběr z těch nejpodstatnějších. V rámci komerčního využití je třeba vyzdvihnout zejména to, že e-mail marketing je na rozdíl od stránek a jiných typů internetové reklamy proaktivní. To znamená, že pasivně nečeká na aktivitu uživatele, ale je šířen aktivně ze strany jeho šiřitele. Velmi důležitá je také možnost personalizace, která významně zvyšuje efektivitu kampaně. Odběratelé vašich zpráv reagují úplně jinak, když je oslovíte “Vážený odběratel našeho newsletteru”, jako když je oslovíte “Pane Nováku” nebo “Milá paní Heleno” .

Opakované návštěvy a aktivita

Komunikace se svými sympatizanty, ať už návštěvníky stránek nebo zákazníky, napomáhá udržovat návštěvnost stránek a podněcuje k opakované aktivitě. Kromě toho pomáhá budovat jméno značky a její důvěryhodnost. Ze své podstaty není e-mail jako marketingový nástroj vhodný pro získávání nových návštěvníků či zákazníků. Prostřednictvím možnosti příjemce přeposlat e-mail dál svým kontaktům je sice možné získat nové návštěvníky stránek, ale podíl takto získaných nových návštěvníků není velký .

Na základě výsledků statistiky odeslaných kampaní je možné další kampaně optimalizovat tak, aby efektivně podpořily opakované návštěvy internetových stránek a hlavně podnítily opakovanou aktivitu. Při komerčních stránkách je to zejména opakovaný nákup či objednávka produktů nebo služeb. Soukromé stránky, jako například blogy, mohou podpořit aktivitu návštěvníků prostřednictvím opakovaného komentování svých článků. Žádaná aktivita je pro každý typ stránek jiná, ale vždy je možné podpořit její existenci prostřednictvím vhodně formulovaných e-mailových zpráv.

Informujte ty, kteří mají zájem

Není nic lepšího, průhlednější a efektivnější, než mít základnu svých sympatizantů, kteří mají dobrovolně zájem o to, abyste je pravidelně informovali o své aktivitě. Všichni, kterým jde o propagaci a zvýšení návštěvnosti, hledají svou cílovou skupinu většinou pouze prostřednictvím “pasivních” kanálů, které vyžadují aktivitu surfaře (například kliknutí na linku nebo banner umístěný na externí stránce, který směřuje na vaše stránky ) .

V této souvislosti je vhodné dodržet několik důležitých zásad:

Pravidelnost – Ať už jednou měsíčně nebo čtvrtletně. Kromě nepravidelných zpráv je vhodné dodržet v zasílání newsletteru pravidelnost. Určitě to však netřeba ani přehánět. Častěji než jednou týdně čtenářů neoslovujte. Jednak pravděpodobně nebudete mít takto často kvalitní unikátní obsah a zároveň byste mohli čtenářů znechutit.

Aktuálnost a hodnotnost – Informace jsou fajn, musí být však aktuální a s přidanou hodnotou. Vyhněte se tedy snaze za každou cenu nabídnout kvantum informací. V tomto, jakož i v mnoha jiných případech platí, že kvalita stojí před kvantitou.

Více informací, méně obchodu – Přestože má mailový marketing skvělou návratnost vložených investic, představte si ho jako váš vlastní magazín. Ano, i v tištěných magazínech je reklama, ale upřímně – kupujete si ho kvůli reklamě nebo kvůli informacím, které vám poskytne? Stejně tak je třeba přistupovat i k obsahu, který vkládáte do vašeho “e-mailového magazínu”.

Zprovoznění systému na odesílání e-mailových novinek ( newsletteru) je velmi jednoduché. Kromě toho, že řada systémů pro administraci obsahu ( CMS ) nabízí takovou funkcionalitu, můžete použít e-mail marketingové služby s komplexním systémem, který stačí propojit s vašimi stránkami a po získání nebo importu odběratelů můžete odeslat svůj první newsletter.

Zodpovědný a legální e-mail marketing

Každý z náš denně dostává množství nevyžádané pošty. I při použití sofistikovaných filtrů se jich pár do schránky vždy dostane. Spam je velký problém dnešní doby a velmi ztěžuje výkon e-mail marketingových aktivit . I když uděláte všechno podle litery zákonů (zákon o reklamě (z. č. . 147 / 2001 Sb ), Zákon o elektronickém obchodu (z. č. . 22 /2004 Sb ) a Zákon o elektronické komunikaci (z. č. . 610 / 2003 Z . z . ), který upravuje zasílání reklamních materiálů, mnoho lidí má podvědomou averzi vůči této formě marketingu.

Proto je nezbytné dodržet následující podmínky:

Dobrovolnost přihlášení se k odebírání e-mailových zpráv –  Odběratel se sám přihlásí a dobrovolně souhlasí se zasíláním vašich e-mailů na jeho adresu. Optimální je třeba souhlas potvrdit dvakrát – jednou vyplněním formuláře pro odebírání zpráv a podruhé navštívením odkazu zaslaného na registrovanou adresu.

Možnost se z přijímání kdykoliv odhlásit – Na vašich stránkách a v každé odeslané zprávě by měla být k dispozici možnost se z odebírání zpráv odhlásit. Bez problémů a definitivně. Samozřejmě, možnost přihlásit se k odebírání později v budoucnu zůstává.

Nepoužívat nakoupené databáze e-mailových adres – Už z principu, že odběratel musí podle zákona souhlasit s přijímáním reklamní pošty od vás je jasné, že pokud nakoupíte databázi e-mailů od třetí strany, takový souhlas mít prostě nemůžete. Použitím takových adres téměř jistě porušíte zákon.