Školení online marketingu a SEO Zlín


Kurz online marketingu


Školení internetového marketingu probíhají formou přímých konzultací s klientem, nebo přednáškou pro skupinu posluchačů. Při individuální konzultaci se školitel věnuje pouze jedné osobě a svou komunikaci přizpůsobuje potřebám a úrovni znalostí každého klienta. Taková forma kurzu je mnohem interaktivnější, klient se může neustále ptát otázky během celého průběhu. Tímto je zajištěno, že každý účastník správně pochopí danou problematiku.

Další velkou výhodou individuálního školení je to, že praktické postupy marketingových nástrojů a nastavení může školitel přímo aplikovat na webu či e-shopu klienta, pokud o to bude mít zájem. Účastník takového kurzu tak „zpoza zad“ uvidí jak se prakticky aplikují postupy tvorby kampaní, měření a jiná nastavení pro potřeby online marketingu.

Co se na školení online marketingu naučíte


 • Jak fungují vyhledávače
 • Zjistíte podstatu online marketingu
 • Na čem závisí pozice, na které se zobrazí stránka ve vyhledávači
 • Jak dosáhnout lepšího umístění ve vyhledávači
 • Co dělat, pokud se Vaše stránka propadla nebo ztratila z výsledků vyhledávání
 • Jaké nástroje a pomůcky existují na zefektivnění a usnadnění práce
 • Kterým praktikám se vyhnout
 • Kam efektivně investovat čas, energii a finance

Praktické ukázky nastavení a měření v oblasti online marketingu:

 • PPC reklama, Google Adwords, Sklik a Facebook
 • Remerketing, retargeting a dynamický remarketing
 • E-shopy, elektronický obchod a podnikání na internetu
 • Sociální média – kampaně a jejich možnosti cílení
 • Obsahové strategie
 • Další oblasti spadající do online marketingu (inbound, affiliate, linkbuilding)

 

Místo školení Naše kancelář: PARK-IN | nám. T.G.Masaryka 1280, 76001 Zlín – nebo u Vás ve firmě.
Školitel Jiří Galandr – praxe v oblasti SEO a online marketingu od roku 2004
Datum a čas předem vzájemně dohodnutý podle požadavků a potřeb klientů
Cena 970 Kč/hodina bez DPH