DLOUHODOBÁ SPOLUPRÁCE


Je nutné si uvědomit, že práce na SEO I ONLINE MARKETING je dlouhodobý proces. Jeho zvládnutí vyžaduje dlouholetou praxi, neustálé sledování a využívání nových postupů, nástrojů a především nepřetržitou práci na udržení dlouhodobě stabilních pozic.

DLOUHODOBÁ SPOLUPRÁCE V OBLASTI ONLINE MARKETINGU


SEO se dlouhodobě ukazuje jako jedna z nejúčinnějších forem marketingu na internetu s přihlédnutím k poměru náklady/návratnost. Kvalitně připravená a provedená optimalizace znamená poměrně rychlou návratnost investic.

Pro koho je určena dlouhodobá spolupráce v oblasti online marketingu


Dlouhodobé SEO je určeno pro ty, kteří to myslí se SEO skutečně vážně. V případě, že Vaše webové stránky jsou pro Vaše podnikání vysoce důležité a podílejí se na Vašem obratu velkým podílem (nebo plánujete, že by měly být) je dlouhodobá spolupráce přesně pro Vás. Rovněž při vysoce konkurenčních klíčových slovech není možné dosáhnout výborné výsledky v krátké době. V takovém případě je nutná dlouhodobá spolupráce SEO konzultanta.

Naleznu příležitosti

Vytvořím vám strategii na přibližně 6 měsíců. Strategie obsahuje měřitelné cíle, díky kterým je možné efektivně sledovat progres. Vycházím vždy z aktuálního stavu (SEO auditu), zvolených klíčových slov a samozřejmě preferencí klienta. Po konzultaci a odsouhlasení strategie přejdeme k samotné úpravě vašich stránek. Pomoci vám mohu i s úpravou obsahu, úpravou kódu a poradím jak obsah dále budovat.

Optimalizace zahrnuje

  • On-page úpravy a obsahová strategie. Zjištěné nedostatky postupně opravujeme a měníme na vaše silné stránky.
  • Off-page strategie.
  • Aktivní sociální komunikace.
  • Pravidelná tvorba a publikace nového obsahu.
  • Sledování a vyhodnocování statistik.
  • Proaktivní sledování vašich stránek. Vaše stránky pravidelně sleduji. V případě neočekávaného stavu, který může negativně ovlivnit naše společné úsilí vás ihned kontaktuji.
  • Pravidelné zasílání zpráv a reportů. Ve frekvenci, na které se spolu dohodneme.

Cena služby: od 8.800 Kč/měsíčně