OBSAHOVÝ AUDIT


Optimální postup zahrnuje alespoň měsíc běžící kontextová kampaň a implementovaný systém Google Analytics.

Obsahový SEO Audit


Úkolem obsahového SEO auditu je nalézt nejefektivnější fráze, na které se vyplatí vyvinout zvýšené optimalizační úsilí a navrhnout způsob jak je podpořit v systému interní navigace při současném zvýšení uživatelské hodnoty stránky.

Obsahový SEO audit obsahuje

  • Návrh na změnu navigačních prvků web stránky s ohledem na cílové skupiny a vyhledávané klíčová slova
  • Návrh systémového doplnění obsahu o efektivní a často vyhledávaná klíčová slova
  • Možné doporučení: rozčlenění existujícího textu na několik částí, doplnění obsahu rozvíjejícího často vyhledávaný obsah, doplnění obsahu titulků, nadpisů a návrh úpravy textů nejdůležitějších stránek…
  • Rychlý test stupně optimalizace web stránek konkurence a struktury jejich webů
  • Možné zjištění: srovnání s konkurenci odhalí užitečné postupy, které jsme v dosavadním optimalizačním modelu webstránky nezohlednily .

Orientační cena obsahového SEO auditu: od 5.500 Kč