GRAFICKÝ DESIGN


Firemní identita představuje tvář a osobnost Vaší značky, kterou vstupujete na trh a komunikujete se svou cílovou skupinou.

GRAFICKÝ DESIGN ZLÍN


Bez vlastní identity značka na trhu nemůže z hlediska úspěšnosti dlouhodobě fungovat. Propagační materiály, kterými se prezentujete musí být konzistentní, jednotné a jedinečné zároveň. Musí představovat identitu Vaší značky, aby vyvolaly u cílové skupiny jednak důvěru v kvalitu a životní styl, který představujete a následně touhu Váš produkt nebo službu vyzkoušet. V tom spočívá umění vytvoření dojmu stability, ale i oblíbenosti Vaší značky zároveň. Všechno začíná tvorbou názvu a loga, které jsou stavebním kamenem Vaší cílené a promyšlené marketingové komunikace.

Nabízíme designové balíčky, které kombinují různé fáze tohoto procesu od tvorby loga, jeho aplikaci na různé marketingové materiály, až po zpracování kompletního design manuálu.

Logo


Jedno z nejviditelnějších a nejnápadnějších vyjádření Vaší podnikové identity je právě logo (značka), které Vám ve spolupráci se školenými grafiky a výtvarníky navrhneme.

Firemní tiskoviny


Jednotné firemní tiskoviny usnadňují komunikaci jak uvnitř podniku, tak s vnějšími subjekty. Jejich role při prosazování podnikové identity je mimořádně významná. Dodáme Vám hlavičkové papíry, vizitky i elektronické šablony pro kancelářský software.

Design manuál


Samozřejmostí je zpracování design manuálu, který by měl být závazným východiskem pro všechny vizuální komunikační aktivity. S jeho pomocí lze zajistit opravdu jednotnou grafickou tvář Vaší značky.

Výroba


Podle vašeho přání zajistíme výrobu všech zmíněných propagačních prostředků v partnerských profesionálních tiskárnách.