Marketing

Proč děláme online marketing?

V tomto článku se budu věnovat tomu, jaké cíle můžeš online marketingem sledovat a tvořit. Existuje množství online marketingových nástrojů, z nichž každý je vhodný k dosažení jiného cíle.
Jirka Galandr

V tomto článku se budu věnovat tomu, jaké cíle můžeš online marketingem sledovat a tvořit. Existuje množství online marketingových nástrojů, z nichž každý je vhodný k dosažení jiného cíle.

1 nástroj, více cílů, více reklam

Větší online marketingových nástrojů můžeš využít k splnění různých cílů. Například na Facebooku můžeš oslovit nové zákazníky, budovat si vztah s existujícími, prodat jim produkt apod. Důležité je to, že na splnění každého cíle použiješ jinou taktiku.Pokud se například rozhodneš oslovit nové publikum, nestačí přidávat pravidelné posty na fanpage, protože ty uvidí pouze fanoušci. Měl bys použít placenou reklamu nebo vymyslet způsob, jak se k tvým postem dostanou i lidé, kteří nejsou fanoušci tvé fanpage. Pravidelné přidávání postů na fanpage však na druhé straně může být vhodná taktika na budování vztahu se stávajícími zákazníky. Svému cíli musíš přizpůsobit i kreativu. Od jedné kreativy nemůžeš očekávat, že ti pomůže naplnit všechny online marketingové cíle. Například na budování vztahu se stávajícími zákazníky nestačí, abys jim dokola zobrazoval tvé produkty s cenou. Musíš najít způsob, jak být tvým zákazníkům nápomocný, resp. jak dosáhneš, aby si tvou firmu / značku oblíbili.Co je kreativa? Vše, co ukážeš v banneru, jak napíšeš reklamní text, blog, e-book, případně otextuješ stránku, resp. co ukážeš a řekneš ve videu. Obdobně, a ještě mnohem detailněji, bychom si mohli rozebrat všechny online marketingové nástroje a všechny marketingové cíle.

9 marketingových cílů

Vždy, když se rozhodneš dělat nějakou marketingovou aktivitu, měl bys v první řadě vědět, co je tvým cílem. Tvým cílem může být například:

  • Oslovení nových potenciálních zákazníků
  • Budování povědomí o značce - brand awareness
  • Získání kontaktu na potenciálního zákazníka - lead generation
  • Přesvědčení k nákupu
  • Vysvětlení produktu - edukace
  • Připomenutí
  • Prodej produktů novým zákazníkům
  • Prodej produktů stávajícím zákazníkům
  • Budování vztahu se stávajícími zákazníky

Uvedený seznam marketingových cílů není rozhodně konečný. Můžeš si stanovit i jiný cíl, resp. doplňkový - konkrétnější cíl. Pokud ti něco v uvedeném seznamu vysloveně chybí a nedovolí ti to spát, tak mi napiš.

1 kampaň = 1 cíl

Jedna kampaň by se měla zaměřit pouze na jeden marketingový cíl. I takto by se dalo shrnout základní doporučení. Velké kampaně mohou plnit více cílů současně. Mnoho marketingových cílů má substituční charakter a.k.a. splnění jednoho cíle přímo podporuje naplnění dalšího. Příklad:Pokud uděláš kampaň, která zvýší povědomí o tvé značce, tak se pravděpodobně zvýší i tvůj prodej. Nemusí to mít však přímou návaznost ve stejném časovém období.V naší agentuře Galandr Communication, jsme na dělali kampaň "Nutrikaše" pro společnost Mogador, ve které jsme prostřednictvím fanoušků na Facebooku rozdávali vzorky. Neočekávali jsme, že tato aktivita přímo zvýší prodej nutriční kaše v témže měsíci. Z dlouhodobého hlediska to však určitě mělo smysl, protože značka se dostala k novým lidem, kteří Mogador do té doby neznali. Zároveň jsme v ní pracovali s těmi, kteří firmu již znají. V budoucnu se z těchto lidí mohou stát zákazníci mnohem dříve.V úvodu tohoto článku jsem napsal, že jedním nástrojem můžeš plnit více cílů, a teď ti říkám, aby ses jednou kampaní zaměřoval pouze na splnění jednoho cíle. Zjednodušeně to znamená, že například na Facebooku můžeš dělat souběžně více kampaní, přičemž každá z nich bude zaměřena na splnění jiného cíle.

Nestačí dělat pouze prodej

Několikrát jsem se setkal s tím, že klient chtěl dělat pouze kampaň zaměřenou na prodej. Takovým příkladem by mohla být kampaň ve vyhledávání Google zaměřena na zvýšení prodeje. Faktem však je, že pokud se budeš soustředit pouze na zvyšování prodeje, tak se pravděpodobně nezvýší v takové míře, jak by mohl, kdybys tvé aktivity soustředil zároveň na různé podpůrné marketingové cíle.Nejlepší celkové marketingové (a business) výsledky dosáhneš, pokud se zaměříš na více marketingových cílů současně. To by mělo vyústit do funkčního marketingového mixu a strategie. Pravděpodobně se ti to nepodaří za jeden den. Musíš na to jít postupně. Zjistit, co ti funguje a co zas ne.

Zaujalo Vás téma tohoto článku?

Ozvěte se nám
KONTAKT
Logo certifikátu Google Partner.Zlatý certifikát Shoptet Partner