E-mail marketing

Mnozí obchodníci a majitelé stránek podceňují roli udržování stálé komunikace se svými bývalými, stávajícími i potenciálními zákazníky. Právě e-mail marketing je jeden z nejlepších nástrojů, který umožňuje jednoduše udržovat kontakt s lidmi, kteří projevili zájem o to, co nabízíte.

Logo e-mailingové služby Smart Emailing.
Logo mailingové služby LeadHub.

E-mail v marketingu je hodnota

Psaní e-mailů je nejčastější činnost, kterou každý z nás provádí každý den při práci s počítačem. Denně přečteme a odešleme kvantum zpráv a bez toho, abychom si jako první věc zkontrolovali schránku s došlými zprávami nezačíná den snad nikdo z nás. E-maily jsou tedy něco, s čím máme dočinění den co den.

Prostřednictvím e-mailů můžete prodávat produkty, sdílet novinky nebo vyprávět příběh své značky. Správně nastavený e-mailový marketing může mít pro podnikání zásadní význam. Silná strategie e-mailového marketingu vás spojí se zákazníky a přinese požadované výsledky.

Komunikační a obchodní nástroj

Jak ukazují aktuální výsledky průzkumů, e-mail patří mezi nejefektivnější marketingové a komunikační kanály. Mezi jeho hlavní výhody patří:

Rychlá proveditelnost kampaně

Možnost personalizace kampaně

Vysoká návratnost investice

Opakované návštěvy a aktivita

Komunikace se svými sympatizanty, ať už návštěvníky stránek nebo zákazníky, napomáhá udržovat návštěvnost stránek a podněcuje k opakované aktivitě. Kromě toho pomáhá budovat jméno značky a její důvěryhodnost. Ze své podstaty není e-mail jako marketingový nástroj vhodný pro získávání nových návštěvníků či zákazníků. Prostřednictvím možnosti příjemce přeposlat e-mail dál svým kontaktům je sice možné získat nové návštěvníky stránek, ale podíl takto získaných nových návštěvníků není velký.

Na základě výsledků statistiky odeslaných kampaní je možné další kampaně optimalizovat tak, aby efektivně podpořily opakované návštěvy internetových stránek a hlavně podnítily opakovanou aktivitu. Při komerčních stránkách je to zejména opakovaný nákup či objednávka produktů nebo služeb. Dokonalého výsledku dosáhnete spojením mailingu s věrnostním systém e-shopu.

Informujte ty, kteří mají zájem

Není nic lepšího, průhlednější a efektivnější, než mít základnu svých sympatizantů, kteří mají dobrovolně zájem o to, abyste je pravidelně informovali o své aktivitě. Všichni, kterým jde o propagaci a zvýšení návštěvnosti, hledají svou cílovou skupinu většinou pouze prostřednictvím „pasivních“ kanálů, které vyžadují aktivitu surfaře (například kliknutí na linku nebo banner umístěný na externí stránce, který směřuje na vaše stránky ).

Pravidelnost – Ať už jednou měsíčně nebo čtvrtletně. Kromě nepravidelných zpráv je vhodné dodržet v zasílání newsletteru pravidelnost. Určitě to však netřeba ani přehánět. Častěji než jednou týdně čtenářů neoslovujte. Jednak pravděpodobně nebudete mít takto často kvalitní unikátní obsah a zároveň byste mohli čtenářů znechutit.

Aktuálnost a hodnotnost – Informace jsou fajn, musí být však aktuální a s přidanou hodnotou. Vyhněte se tedy snaze za každou cenu nabídnout kvantum informací. V tomto, jakož i v mnoha jiných případech platí, že kvalita stojí před kvantitou.

Více informací, méně obchodu – Přestože má mailový marketing skvělou návratnost vložených investic, představte si ho jako váš vlastní magazín. Ano, i v tištěných magazínech je reklama, ale upřímně – kupujete si ho kvůli reklamě nebo kvůli informacím, které vám poskytne? Stejně tak je třeba přistupovat i k obsahu, který vkládáte do vašeho „e-mailového magazínu“.

E-mail marketing na 100%

E-mailová strategie
Chcete, aby vaše e-mailová marketingová komunikace byla účinná a přinášela požadované výsledky? Prvním krokem je vytvoření vhodné e-mailové strategie. Shromážděním a analýzou všech dostupných údajů vám předložíme nejlepší řešení.
Automatizace e-mailů
Navrhneme pro vás komplexní scénář e-mailových marketingových kampaní tak, abychom vždy oslovili potenciálního zákazníka ve správný okamžik.
Segmentace e-mailů
Chcete ze své e-mailové databáze vytěžit maximum? Přizpůsobíme vaši komunikaci jednotlivým zákazníkům a zvýšíme její efektivitu a výkonnost díky personalizaci. To vše při zachování maximální spokojenosti vaší fanouškovské základny.
Newsletter
Pravidelná komunikace prostřednictvím newsletterů je ideálním způsobem, jak posunout vaši značku na vyšší úroveň. Navrhneme strategii zasílání newsletterů (komu, jaký obsah, kdy), vytvoříme koncept a šablony s vlastní grafikou.

Zde začíná naše spolupráce.
Máte první tah.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.