Školení online marketingu

Školení internetového marketingu probíhají formou přímých konzultací s klientem, nebo přednáškou pro skupinu posluchačů. Při individuální konzultaci se školitel věnuje pouze jedné osobě a svou komunikaci přizpůsobuje potřebám a úrovni znalostí každého klienta. Taková forma kurzu je mnohem interaktivnější, klient se může neustále ptát otázky během celého průběhu. Tímto je zajištěno, že každý účastník správně pochopí danou problematiku.

Další velkou výhodou individuálního školení online marketingu je to, že praktické postupy marketingových nástrojů a nastavení může školitel přímo aplikovat na webu či e-shopu klienta, pokud o to bude mít zájem. Účastník takového kurzu tak „zpoza zad“ uvidí jak se prakticky aplikují postupy tvorby kampaní, měření a jiná nastavení pro potřeby online marketingu.

Logo Google
Logo služby Seznam.cz.

Strategie seo

Na základě úvodního auditu SEO společně stanovíme dlouhodobé cíle. Připravíme analýzu a navrhneme další aktivity pro zlepšení technické a obsahové části webu a portfolia zpětných odkazů. Všechny výsledky budeme pravidelně měřit a vyhodnocovat.

Připravíme SEO audit, který je nejdůležitějším dokumentem SEO strategie

Naplánujeme dlouhodobé cíle

Změříme výsledky, vyhodnotíme aktivity a navrhneme zlepšení obsahu a zvýšení konverzí

Co se na školení online marketingu naučíte

Jak fungují vyhledávače
Zjistíte podstatu online marketingu
Na čem závisí pozice, na které se zobrazí stránka ve vyhledávači
Jak dosáhnout lepšího umístění ve vyhledávači
Co dělat, pokud se Vaše stránka propadla nebo ztratila z výsledků vyhledávání
Jaké nástroje a pomůcky existují na zefektivnění a usnadnění práce

Zde začíná naše spolupráce

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.