Bez informací střílíte naslepo

Google Analytics 4 nabízí množství funkcí od analýzy obsahu webu, přes analýzu interakce se sociálními sítěmi, mobilní analýzu, analýzu konverzí až po analýzu inzerce. Analýzou obsahu můžeme zjistit návštěvnost jednotlivých stránek, dobu strávenou na těchto stránkách a na jejich základě upravovat a vylepšovat jednotlivé webové stránky podle jejich výkonu. Analýza interakce se sociálními sítěmi zase dává přehled o tom, které sociální sítě přivádějí návštěvníky, kteří splní předem stanovené cíle webu, nebo kde a jaký obsah webu se sdílí. Mobilní analýza umožňuje měřit chování uživatelů s aplikacemi na mobilní telefony a měřit výsledky reklamy zaměřené na mobilní zařízení. Analýzou konverzí se dá po předběžném nastavení cílů webu odhalit, jak se zákazníci k cíli dostali, a které kanály jsou pro dosažení cílů nejvýkonnější. Výkon všech druhů reklam a jejich vliv na míru konverze a návratnost investic můžeme sledovat pomocí analýzy inzerce, která například umožňuje propojit Google Analytics 4 účet s Google Ads účtem a sledovat náklady a výnosy placené reklamy.

Logo Google Analytics

Nastavení GA4 pro relevantní měření

Správné a relevantní měření výkonu e-shopu je klíčové pro úspěšnou online strategii. Nastavení Google Analytics 4 může být však složité a náročné. Je důležité správně konfigurovat sledování událostí, cílů a e-commerce měření, aby byla zajištěna přesnost a relevanci dat. Profesionální správa tohoto procesu zajistí, že získáte relevantní informace o chování návštěvníků, konverzích a výkonnosti, což vám umožní přijímat informovaná rozhodnutí a optimalizovat svůj e-shop pro lepší výsledky.

Proč používat GA4 pro e-shop?

Přesná analýza chování návštěvníků a zdrojů provozu pro zlepšení uživatelského zážitku a konverzí.
Monitorování klíčových metrik, jako je průměrný čas na stránce a míra odchodu, pro identifikaci problémových oblastí.
Sledování konverzí a cílů, abyste mohli optimalizovat marketingové kampaně a maximalizovat návratnost investic.
Segmentace návštěvníků pro pochopení jejich preferencí a personalizaci obsahu a nabídek.
Vyhodnocení účinnosti sociálních médií, reklamních kampaní a organického vyhledávání pro strategické rozhodování v marketingu.
Trendy a analýza dat pro identifikaci nových příležitostí a růst vašeho e-shopu. 🚀

Zde začíná naše spolupráce

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.