Marketing

Základní pojmy v online marketingu

Svět online marketingu je plný pojmů, které zde krátce popíšeme. Proto jsme pro vás připravili krátký výkladový slovník online marketingových pojmů. Věříme, že po přečtení článku vám bude všechno jasnější.
Jirka Galandr

Svět online marketingu je plný pojmů, které zde krátce popíšeme. Proto jsme pro vás připravili krátký výkladový slovník online marketingových pojmů. Věříme, že po přečtení článku vám bude všechno jasnější.

A / B Testování

Proces porovnávající dvě varianty, které přispívají k lepšímu dosažení marketingového cíle. Toto testování je tvořeno e-mail marketingem (variace předmětu nebo kopie), call-to-action (variace barev a textu) a landing page (variace obsahu). V běžném životě se můžeme rozhodnout, jaké jablko chutná lépe: zelené nebo červené.

Webová analytika

Pohled na data některých marketingových aktivit (report návštěvníků stránky, sociálních médií, PPC, atd.). Slouží pro analýzu trendů a zlepšení aktivit směřujících k lepším marketingovým rozhodnutím. Nejpopulárnějším analytickým nástrojem je Google Analytics.

Blogging

Osobní nebo firemní blog tradičně zahrnuje komentáře k nějaké tématu, popis událostí obohacen o fotky a videa. Blogování je základní složkou obsahového marketingu, který může splnit několik iniciativ (úloh) současně jako např. růst návštěvnosti webových stránek, ovlivňování a inspirování komunit či sekundární generaci konverzí.

Byznys blog

Byznys blog zachovává všechny atributy "obyčejného" blogu, ale nejdůležitější jsou prvky marketingové strategie. Pokud píšeme pro společnost, inbound marketér by měl vytvářet články, které jsou optimalizovány na klíčová slova a na konkrétní cílové skupiny a poskytují jim užitečný a vzdělávací obsah. Měřitelnost článků dosáhneme přidanou hodnotou (sběrače e-mailů, stažitelný obsah).

Call-to-Action

Call-to-Action (výzva k akci) je textový odkaz, tlačítko, obrázek nebo určitý typ odkazu, který vyzývá uživatele k provedení určité akce a stal se tak našim cílem webu. Příklady CTA jsou "Přihlásit k odběru", "Stáhnout", "Zadat e-mail" nebo "Odeslat poptávku".

Closed Loop Marketing

Jde o opakované sledování prováděných marketingových aktivit a vyhodnocení jejich úspěšnosti. Sledujeme celou nákupní cestu: návštěvník-> lead-> nakupující. Následně jsme schopni vyhodnotit, jak investice do marketingu pomáhají vašemu obchodu růst.

Content (obsah)

Content je hodnotný obsah na stránce, který upoutá, informuje, vzdělává a návštěvník ho může sdílet. Obsahem nejčastěji bývá blog, video, post na sociálních médiích, prezentace. Obsah je velmi důležitý při vytváření vztahu s návštěvníkem stránky a jeho konverzí na Lead.

Dynamický obsah

Pomocí dynamického obsahu dokážeme nabídnout různým cílovým skupinám různý typ obsahu na základě jejich předchozího chování (co prohlížejí, jaké jsou jejich preference). Např. pokud si uživatel prohlíží stránky s vegetariánskými recepty, stránka restaurace mu nezobrazí steak, ale zeleninový salát.

E-mail

Elektronická pošta je hlavním prvkem přímého online marketingu, protože je přímým spojením s uživatelem. Důležité je správné cílení a načasování obsahu e-mailů, abychom se vyhnuli odhlasování se z odebírání novinek a neztratily tak cenné kontakty.

Facebook

Facebook je nejznámější sociální síť, která umožňuje marketérům oslovit cíleně obrovské publikum, a tak zvýšit návštěvnost webu, povědomí o značce a firmě. Jen v ČR je na Facebooku aktivních více než 5 milionů uživatelů. Avšak zaměřovat se čistě na Facebook a ignorovat tak ostatní kanály, vám poskytnou velmi malou část online marketingu.

Google+

Google+ byla sociální síť od společnosti Google. Poskytuje jednotlivcům nebo společnostem vytvoření profilu, aby mohli propagovat sdílením obsahu jejich vlastní byznys.

HTML

Pomocí HTML jazyka vytváříme webové stránky a jiné informace (text, hypertextové odkazy, multimediální a jiný obsah, formuláře, skripty a metainformace) zobrazitelné ve webovém prohlížeči. HTML klade důraz na formu informací (odstavce, fonty, velikost písma, tabulky atd.).

Inbound marketing

Inbound marketing je snaha firem dostat se do povědomí konkrétní cílové skupiny nenásilným a nevtíravým způsobem pomocí kvalitního obsahu. Cílem je, aby se uživatel stal zákazníkem, nakoupil a později doporučoval náš produkt / služby ostatním.

Javascript

Je to skriptovací jazyk, který povoluje tvůrcům stránek aplikovat efekty a změny obsahu (např. Pohyby prvků na stránce) při prohlížení stránek uživatelům.

Konec nákupní cesty

Konec nákupní cesty poukazuje na stupeň nákupního procesu, na jehož konci vznikají noví zákazníci. Potenciální zákazníci už identifikovali potřebu, poznali všechny možnosti řešení a jsou blízko k nákupu. Dalším krokem k získání konverze (potenciálních zákazníků) je poskytnutí demoverze produktu nebo konzultace zdarma.

Konverzní cesta

Je to proces, kdy uživatel opakovaně navštěvoval stránku a dostal se tak k poslednímu kroku, ve kterém nakoupil (udělal konverzi) a stal se zákazníkem. Výměnou za jeho kontaktní údaje dostává návštěvník obsah s přidanou hodnotou (e-book, newsletter, video návod, atd.), Takovému návštěvníkovi se říká lead (potenciální zákazník).

Klíčové slovo

Klíčová slova jsou nejdůležitější pojmy nebo slovní spojení reprezentující obsah stránky (o čem stránka je). Na základě tohoto obsahu jsou stránky indexovány ve vyhledávačích Google, Seznam, Yahoo a Bing. Pro co nejvyšší umístění ve vyhledávání je třeba optimalizovat webové stránky na důležitá, relevantní a vysoce vyhledávaná klíčová slova.

Kvalifikovaný lead

Kvalifikovaný lead (potenciální zákazník) je návštěvník, který se přihlásil k odběru komunikace od vaší společnosti, seznámil se s vaším produktem / službou a chce se dozvědět více.

Landing page

Tento typ stránky prezentuje konkrétní produkt, službu, speciální nabídku, či jednorázovou událost. Směřují na ně odkazy z online kampaně. Úkolem landing page je pozornost návštěvníka, představit mu produkt / službu a následně vyvolat u něj požadovanou akci. A tou může být objednávka, registrace, přihlášení k odběru novinek, vyplnění formuláře či telefonický kontakt.

LinkedIn

LinkedIn je sociální síť zaměřená na podnikání, umožňuje vytvářet a propojovat profesionální kontakty. Tato platforma pomáhá hledat ideálních uchazeče pro různé pracovní pozice.

Střed nákupní cesty

Je to stav, kdy uživatel identifikoval svůj problém a hledá jeho řešení. Nabídneme mu informace (prostřednictvím případové studie, produktové brožury, e-booky), které mu pomohou vyřešit problém.

Mobil marketing

Jde o marketing, který je optimalizován na mobilní zařízení a poskytuje uživatelům personalizované a relevantní informace na základě místa a času.

No-Follow Link

No-follow link je typ linku, který odkazuje na externí stránku, přičemž nechceme, aby ji vyhledávací roboty (Google, Yahoo, Bing) sledovali a přikládali tomuto linku nějakou váhu (hodnotu). Např. když odkazujeme na stránku s méně relevantním obsahem, s nízkým rankem atd.

On-Page SEO optimalizace

Tato SEO optimalizace se týká pouze prvků na stránce: obsah, nadpisy, název stránky, URL adresy, klíčová slova, názvy obrázků, alt-tagy obrázků, meta popisy atd.

Off-page SEO optimalizace

Off-page optimalizace se týká linků odkazujících na naše stránky a jiných externích faktorů, které mají vliv na výsledky vyhledávání. Faktory jako odkazující domény a sociální média mají velký vliv na SEO off-page optimalizaci. Off-page faktory můžeme jen těžko ovlivnit, proto je třeba tvořit kvalitní obsah, na který budou uživatelé sami odkazovat a sdílet ho.

Persona

Nakupující persona je základní reprezentant cílové skupiny. Pomáhá konzultantovi online marketingu vizualizovat ideálního nakupujícího, jeho chování, demografický profil a psychografické informace. Přesný a kompletní profil nakupující persóny pomáhá definovat cílovou skupinu a dělat lépe marketingové rozhodnutí.

PPC

PPC reklama je způsob inzerce, při níž inzerent vloží reklamu na reklamní místo (Google Ads, Sklik, Facebook) a platí poskytovateli vždy, když návštěvník klikne na reklamu. Jedná se o vysoce efektivní formu online marketingu. Důvod je ten, že PPC reklamou zasahujeme uživatele internetu v konečné fázi nákupního procesu. PPC kampaně jsou tak velmi efektivní a konverzní.

QR kód

QR (quick response) kód je specifický (dvourozměrný) čárový kód, který se dá číst čtečkami QR kódů nebo smartphony. Kód sestává z černých modulů uspořádaných do čtvercového vzoru na bílém pozadí. Informace zakódované v QR kódu mohou být: text, URL adresa, kontaktní údaje, atd.

Responzivní webdesign

Způsob tvorby web stránek, které se přizpůsobují podle toho, jak si je uživatel prohlíží. Responzivní weby jsou snadno čitelné a ovladatelné nezávisle na tom, zda jsou prohlíženy na notebooku, tabletu nebo smartphonu.

SEO

SEO (search engine optimization = optimalizace pro vyhledávače) je soubor technik na zlepšení pozice webu nebo e-shopu ve výsledcích vyhledávání. Správným nastavením on-page a off-page faktorů může online marketér zlepšit pozici webové stránky, či internetového obchodu ve výsledcích vyhledávání.

Sociální média

Sociální média jsou navrženy tak, aby obsah byl šířen pomocí sociální interakce. Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube jsou příklady sociálních sítí, na které se může uživatel připojit a využít je na své osobní nebo obchodní potřeby. Sociální média jsou základní složkou online marketingu, protože poskytuje obchodníkům šířit obsah, zlepšovat dosah, zvyšovat růst a dosahovat tak obchodní cíle.

Vrchol nákupní cesty

V první fázi nákupního procesu identifikují uživatelé problém / potřebu a hledají o něm více informací. Konzultant online marketingu vytváří užitečný obsah, který napomáhá ke identifikaci tohoto problému a poskytuje další kroky k jeho vyřešení.

Twitter

Twitter je sociální síť, která umožňuje uživatelům veřejně sdílet 140 znaků dlouhé zprávy. Uživatelé mohou sledovat jeden druhého a odebírat zprávy.

URL

URL je zkratka pro Uniform Resource Locator. URL je adresa, na které můžeme najít informace jako stránku, obrázek nebo dokument (např. Https://www.galandr.com/). URL jsou důležité v on-page SEO, kdy vyhledávací stroje hledají v URL klíčová slova.

Virální obsah

Takový obsah se stal velmi populárním na celém internetu díky sdílení. Takový obsah využívá stávající sociální sítě k propagaci výrobku či služby, posílení povědomí značky, protože lidé zvyknou mluvit známým o výrobcích, službách, informacích, které je zaujaly.

Webová stránka

Webová stránka se skládá z více stránek, které jsou uloženy na stejném serveru a shromažďují informace o osobách, skupinách nebo organizacích. Online marketér dbá na to, aby webová stránka byla dynamická, multimediální, aby lákala relevantních návštěvníků a ti se konvertovali na Lead a následně na zákazníky.

Workflow

Workflow je jiný způsob, jak popsat lead Nurturing kampaň. Je to soubor spouštěčů a událostí, které posouvají Lead přes Nurturing proces. Workflow může být použit i pro jiné účely, např. upravení kontaktních informací Lead v databázi v závislosti na různých podmínkách, nebo přidání kontaktních informací do určitého seznamu.

XML mapa stránek

XML mapa stránek je soubor se seznamem odkazů z celého vašeho webu. Mapa stránek nezaručuje, že všechny linky budou přečteny, a že všechny přečtené linky budou indexovány. Mapa stránek je nejlepším způsobem, jak informovat vyhledávací stroje o vaší stránce.

YouTube

YouTube je největší sociální síť určená pro sdílení videí. Uživatelé mohou nahrávat, sdílet a prohlížet videa jiných uživatelů.

Zaujalo Vás téma tohoto článku?

Ozvěte se nám
KONTAKT
Logo certifikátu Google Partner.Zlatý certifikát Shoptet Partner